Fællesledelsen
 er en paraplyorganisation for de to partiforeninger i Tårnby Kommune. Vi koordinerer det kommunalpolitiske arbejde og er bindeled mellem de valgte kommunalpolitikere og partiforeningerne

Fællesledelsen består af:

Jan Jacobsen

Formand

Peter Palshøj

Næstformand

Henrik Nipper

Kasserer

Henrik Bjørnø

Bestyrelsesmedlem

Peter Damgaard

Bestyrelsesmedlem