Mine Mærkesager

Jeg vil arbejde for:

  • Tryghed og lige muligheder

  • Et dagtilbud af høj kvalitet

  • En folkeskole af høj kvalitet

  • En ældrepleje af høj kvalitet

  • Vores unge får en chance

  • Et rigt og mangfoldigt kultur og idrætsliv