Mine Mærkesager

Jeg vil arbejde for:

  • Familien – uanset hvordan denne så er skruet sammen - skal være det trygge rum, hvori børn og voksne skal trives og finde tryghed.

  • Forældre skal trygt kunne aflevere sine børn i daginstitution/skole/SFO/Fritidshjem - til et personale, som trives med sit job og muligheden for videreuddannelse mv. - sådan at forældrene trygt kan tage på job.

  • På ældreområdet skal der være tilbud til den aktive senior – gymnastik fx og samvær med andre aktive seniorer. Når behovet for hjælp dukker op, skal der være mulighed for god hjemmehjælp, plejehjem mv.

  • Vi skal passe på vores natur. Vi skal affaldssortere, vi skal bruge og behandle vores natur med omtanke og vi skal se til, at nybyggeri lever op til vores høje krav til miljøet i kommunen.