Henrik Bjørnø

Formand

Brian Høier

Næstformand

Uffe Bo Petersen

Kasserer

Bestyrelses medlemmer

Kastrup Partiforening

Bente Ellegaard Petersen

Bestyrelsesmedlem

Claes Winther Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Elise Andersen

Sekretær

Erik Gregersen

Bestyrelsesmedlem
Medlem af Regionsrådet

Jan R. Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Lars Hein

Bestyrelsesmedlem

Winnie Hansen

Bestyrelsesmedlem

Vibeke Rasmussen

Medlemsansvarlig