Forretningsudvalg

Peter Damgaard
Marianne Lund
Preben Lund
Lilly Hellsten
Jeppe Wahl-Brink

Politisk Udvalg

Aktivitetsudvalg

Kredsbestyrelsesmedlemmer